Project Description

EXPO Väst 2018 Höstmässa

Inställd pga lokalproblem 
Vi hoppas att vi kan starta i nya lokaler 2019

Plats/Place
Datum/Date:
Övrigt/Other: Parkering belägen i direkt anslutning till mässhallen/Parking is located directly adjacent to the exhibition hall

Priser/Prices:
Besökare/Visitors: 
Vuxen/Adult 80:- Barn/Children 5-15år/years 40:- (barn under 5 år gratis/Children under 5 years free)
Betalas vid entre/Payable at entrance
Hund/Dog: Åhaga säger nej till hundar då det är offentlig lokal.
Bord/Table: (180*80cm) 300:- (medl. 250:- ) (ev. medlemsavgift 250:- )
El/Electric: 50:-
Medhjälpare/Assistant: 60:- som betalas på plats/declared and payed at the expo.
Pengarna sätts in på Bg 462-6198 (gäller bara utställare/Applies only exhibitors)
Giftormar/Venomous snakes, Giftödlor/Heloderma: 0:- (Ingen extra kostnad/No additional cost)

Övrig info/Other information
Mässans öppettider/Fair’s opening hours: 11:00 – 16:00
Inlastning för utställare/Relief for exhibitors: 07:00 – 10:00
Inlastning för utställare dagen innan möjlig? Ja, mellan 16:00 – 20:00/Relief for exhibitors days before possible? Yes, between 16:00 to 20:00

Hitta Hit/Find us: Karta/Map

Regler och ansvarsförsäkran gällande för Expo Väst 
Rules and Liability Insurance for Expo Väst 

Bordsbokning / Reservations Expo Väst

Bokningen är stängd !/ The reservation is closed !

Lista över säljare/List of sellers!