Blanketter & Informationsblad

Djurdeklaration

Etikett att fylla i och sätta på försäljningsburkarna på våra mässor

Djurdeklaration på svenska
Djurdeklaration på engelska och svenska

Varning för giftorm

Etikett att skriva ut och klistra på burkarna inför våra mässor. Finns i två olika storlekar.

Varning för giftorm (liten)
Varning för giftorm (stor)

Mässregler för EXPO MITT och EXPO SYD

Mässreglerna för EXPO MITT och EXPO SYD tillgängliga för utskrift ifall du
som utställare/säljare inte hittar ditt utskickade exemplar innan mässan.
Skriv ut och signera för snabbare hantering då du anländer och ska checka in till mässan.

Regler och ansvarsförsäkring Expo Mitt och Expo Syd

Regler om hållande av djur – L 80

Här är en länk till L80 reglerna. Läs igenom och förstå innan mässan så att du kan
göra ditt bästa för att förstå vad man måste känna till om kraven för just de
djuren du är intresserad av. Länken går direkt till Jordbruksverkets sida.

Regler om hållande av djur – L 80

Vår senaste mäss-dispans från utrymmeskrav i DFS 2004:16, Saknr L 80

Här hittar du den senaste dispansen vi fick från L80 under EXPO MITT 2012. Läs igenom den för att få en uppfattning om vad du har att vänta dig kommer att kontrolleras på kommande mässa. Det är vår uppgift som arrangör att se till att dispansen efterlevs så bra som möjligt, så räkna med kontroll.

Jordbruksverkets dispans för EXPO MITT 2012

Handel inom EU med utrotningshotade arter

Här hittar du en länk till Jordbruksverkets sammandrag av regler för handel inom EU med utrotningshotade djur. För närmare information titta på Jordbruksverkts hemsida.

Handel inom EU med utrotningshotade arter

Föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur

Här hittar du en länk till Jordbruksverkets och Djurskyddsmyndighetens dokument för föreskrifter och råd om transport av levande djur. För närmare information så titta närmare på Jordbruksverkets hemsida.

Föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur