Välkommen till Expo-Väst

Här är våra mässor i Borås

Vi kommer att försöka driva dom här mässorna som Expo-Syd, vi hoppas att allt

kommer att flyta på med utställare och besökare !